Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uzavretie zmluvy na diaľku

Dátum: 16.01.2017
Uzavretie zmluvy na diaľku

Zmluvou uzavretou na diaľku rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa.

Po vyplnení objednávkového formulára, vrátane dodacích a platobných podmienok pred odoslaním objednávky Vás musí predávajúci výslovne informovať o tom:

  • čo si kupujete,
  • koľko to celkovo stojí,
  • o dĺžke trvania zmluvy a podmienkach jej vypovedania,
  • ako aj o minimálnej dĺžke trvania zmluvy – napr. platenie predplatného.

Povinné tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“

Ak je odoslanie objednávky spojené s povinnosťou zaplatiť za objednaný tovar, tlačidlo musí byť označené zrozumiteľným spojením „objednávka s povinnosťou platby“, prípadne inak, ale aby bolo jasné, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť. Ak by vás predávajúci v tejto súvislosti uviedol do omylu, nie ste povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

S objednaním tovaru je spojená povinnosť zaplatiť – podľa vybratého spôsobu platby buď dobierkou alebo platba vopred. Pri platbe cez internetbanking dbajte na to, aby ste túto formu platby použili iba na bezpečných internetových stránkach. Bezpečnosť je zaručená pri https:// stránkach, ktoré sú označené ikonou zámku na spodnej lište monitora pri uskutočnení platby. Ak nakupujete zo zahraničného e-shopu, odporúčame vám zistiť si vopred v banke, aké sú poplatky za medzinárodný prevod peňazí, v prípade platenia v eurách odporúčame použiť SEPA prevod, ktorý je bez poplatku.

Zmluva uzavretá cez tzv. telemarketing

K objednaniu tovaru môže dôjsť aj na základe ponuky predávajúceho uskutočnenej cez telefón – tzv. telemarketing. V takom prípade musíte byť na začiatku hovoru informovaný o tom kto vám volá, prečo vám volá, teda čo vám chce ponúknuť, ako aj o povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu, prípadne uhradiť iné náklady. Podľa zákona je takáto zmluva uzatvorená, až keď váš súhlas s jej obsahom je doručený predávajúcemu v písomnej forme, teda aj elektronicky emailom.

Uchovávame si všetky doklady

Vždy si vytlačte alebo uložte v počítači kópiu potvrdenia o objednávke, kópiu uzatvorenej zmluvy, zmluvné podmienky, ponuku zverejnenú na stránke (napr. použitím klávesy „print screen“), správu o zaplatení za tovar prostredníctvom internet bankingu, prípadnú emailovú korešpondenciu, atď. Všetky tieto doklady Vám určite pomôžu v prípade, ak sa vyskytnú problémy s dodaním, s tovarom, atď. Nezabúdajte, že aj na tovar kúpený cez internet máte minimálne 2-ročnú záručnú dobu, resp. 1-ročnú v prípade kúpy použitého tovaru.