Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Práva cestujúcich pri cestovaní autobusmi v EÚ

Dátum: 18.01.2017
Práva cestujúcich pri cestovaní autobusmi v EÚ
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Vaše základné práva pri cestovaní diaľkovými autobusmi v EÚ a rad povinností pre autobusové a autokarové spoločnosti a správcov autobusových staníc a autobusové linky , ktoré začínajú alebo končia v krajinách EÚ stanovuje nariadenie (EÚ) č. 181/2011. Väčšina týchto pravidiel sa uplatňuje pre cesty na vzdialenosť viac ako 250 km a sú podobné tým, ktoré platia pre oblasť leteckej,  železničnej a lodnej dopravy.

Nasledujúce práva majú všetci cestujúci, a to aj vrátane tých, ktorí cestujú na vzdialenosť kratšiu ako 250 km.

  • Bez ohľadu na to, či vaše spojenie mešká alebo bolo zrušené, máte počas čakania nárok na primerané a včasné informácie o situácii.
  • Na základe štátnej príslušnosti,  by ste nemali byť diskriminovaný pokiaľ ide o tarify a iné zmluvné podmienky.
  • Zakázané je aj diskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou. Naopak, mala by im byť poskytnutá bezplatná pomoc na určených autobusových staniciach a v autobusoch a autokaroch.  V prípade straty alebo poškodenia ich vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti by im mala byť poskytnutá finančná kompenzácia.