Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zrušenie letu

Dátum: 19.01.2017
Zrušenie letu

Ak sa na letisku zistíte, že váš let je zrušený alebo bol váš let zrušený menej ako 14 dní pred odletom, máte nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie
 2. Právo na vybrať si medzi presmerovaním alebo vrátením peňazí za letenku
 3. Právo na starostlivosť
 4. Právo na peňažnú náhradu

Právo na informácie

Právo na informácie znamená, že letecká spoločnosť je povinná poskytnúť vám bližšie informácie o vašom lete a o vašich právach Pri odbavovaní cestujúcich by malo byť viditeľným spôsobom umiestnené upozornenie, ktoré obsahuje nasledovný text: „Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, alebo ak je váš let zrušený alebo omeškaný aspoň dve hodiny, požiadajte pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o vašich právach, najmä o náhrade a pomoci“

Právo na peňažnú náhradu

Ak sa dozviete o zrušení vášho letu menej ako 14 dní pred odletom, je pravdepodobné, že máte aj nárok na peňažnú náhradu vo výške 250 EUR až 600 EUR podľa dĺžky vášho letu.

 • Krátke vzdialenosti
  do 1500 km alebo menej 250 euro
 • Stredné vzdialenosti + všetky lety v rámci spoločenstva
  1500 km – 3500 km 400 euro
 • Dlhé vzdialenosti
  viac než 3500 km 600 euro

Letecký dopravca sa môže z pod tejto povinnosti oslobodiť, ak preukáže, že zrušenie vášho letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia (štrajk, počasie).

Technická porucha na lietadle nie je považovaná za mimoriadnu okolnosť. Ak bol váš let zrušený z dôvodu technickej poruchy na lietadle, v zásade nejde o mimoriadnu okolnosť, a to ani vtedy ak došlo k zrušeniu letu kvôli nepredvídaným technickým problémom.

Právo na presmerovanie

Presmerovanie znamená, že letecká spoločnosť je povinná dopraviť vás do vašej cieľovej destinácie alebo na vaše východisko hneď ako to bude možné alebo ak si budete priať, tak v neskoršom dátume, za predpokladu voľných miest Letecký dopravca povinný poskytnúť vám bližšie informácie o vašom lete a o vašich právach.

Právo na vrátenie peňazí za letenku

Ak bol váš let zrušený a vy nemáte záujem o náhradnú leteckú prepravu, môžete požiadať o vrátenie celej sumy letenky (za časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej
neslúži účelu vo vzťahu k vášmu pôvodnému cestovnému plánu ). Nezabudnite na zabezpečenie písomného potvrdenia o zrušení letu od leteckej spoločnosti priamo na letisku. Okrem toho máte nárok na starostlivosť počas čakacej doby a ak nedošlo k zrušeniu vášho letu z dôvodu vyskytnutia sa mimoriadnych okolností, máte právo aj na peňažnú náhradu .

Právo na starostlivosť

Právo na starostlivosť znamená, že letecká spoločnosť je povinná postarať sa o vás a umožniť vám dva bezplatné telefóne hovory, e-maily, prípadne faxové správy a tiež máte nárok na jedlo a občerstvenie. Ak vám nebolo poskytnuté občerstvenie, nezabudnite si uschovať všetky pokladničné doklady. Ak je váš náhradný let plánovaný na nasledujúci deň, máte nárok na ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.