Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Meškanie letu

Dátum: 19.01.2017
Meškanie letu

Nie každé meškanie letu má pre dopravcu právne následky a menšie oneskorenia sa považujú za prijateľné. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšia je dĺžka letu, tým dlhšie je prijateľné meškanie.

V prípade, že ide o veľké meškanie odletu, už na letisku máte určité práva (na informácie, občerstvenie atď. ). Ak do cieľovej destinácie dorazíte s omeškaním väčším ako 3 hodiny, máte ďalšie práva, o ktorých môžete zistiť viac v tejto sekcii.

V prípade, že došlo k veľkému meškaniu odletu, už na letisku vám letecká spoločnosť musí:

  • poskytnúť detailné informácie,
  • ponúknuť vám jedlo a občerstvenie (napríklad formou poukážok)
  • umožniť vám dva bezplatné telefóne hovory, faxové správy, prípadne e-maily a tiež máte nárok na jedlo a občerstvenie.
  • ak je váš náhradný let plánovaný na nasledujúci deň, máte nárok na ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania.

Ak sa o vás letecká spoločnosť náležite nepostará a vzniknú vám dodatočné náklady, nezabudnite si uchovať všetky pokladničné doklady a obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR.

Právo na peňažnú náhradu 250 až 600 euro pri viac ako 3 hodinovom meškaní

Ak sa let pri príchode do cieľovej destinácie oneskorí o viac ako 3 hodiny, vzniká vám nárok na peňažnú náhradu 250 EUR až 600 EUR podľa dĺžky vášho letu. Toto právo vyplýva z ustálenej rozhodovacej praxe Súdneho dvora (napr. C 581/10 a C629/10). Vyžiadajte si písomné potvrdenie o meškaní letu, uľahčí vám to ďalší postup pri uplatnení vášho nároku.

Výška náhrady závisí od dĺžky trasy letu:

krátke vzdialenosti

1500 km alebo menej

250 euro
Stredné vzdialenosti

všetky lety v rámci spoločenstva nad 1500 km a

všetky ostatné lety od 1500 km do 3500 km

400 euro
Dlhé vzdialenosti

viac než 3500 km

600 euro

 

Letecký dopravca sa môže z pod tejto povinnosti oslobodiť, ak preukáže, že dlhé meškanie vášho letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia (štrajk, počasie).

Technická porucha na lietadle nie je považovaná za mimoriadnu okolnosť. Ak bol váš let zrušený z dôvodu technickej poruchy na lietadle, v zásade nejde o mimoriadnu okolnosť, a to ani vtedy ak došlo k zrušeniu letu kvôli nepredvídaným technickým problémom.