Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vaše práva pri meškaní alebo zrušení medzinárodného vlaku

Dátum: 22.01.2017
Vaše práva pri meškaní alebo zrušení medzinárodného vlaku
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Akonáhle sa dá predvídať minimálne jednohodinové meškanie, máte možnosť vybrať si medzi:

  • Úhradou plnej ceny cestovného lístka alebo jeho časti zodpovedajúcej neuskutočnenej doprave. Okrem toho máte v tomto prípade nárok na najbližšiu možnú spiatočnú cestu do pôvodného miesta odchodu.
  • Pokračovaním v ceste alebo najbližším možným presmerovaním do cieľovej destinácie za porovnateľných podmienok alebo v neskoršom dátume do cieľovej destinácie podľa toho, ako vám to bude vyhovovať.

V prípade, že aj napriek meškaniu pokračujete vo svojej ceste, máte nárok na náhradu škody.

Minimálna náhrada za meškanie sa vypláca najneskôr do jedného mesiaca po podaní žiadosti o náhradu a je vo výške:

  • 25 % ceny cestovného lístka ak je meškanie vášho spoja 60 až 119 minút;
  • 50 % ceny cestovného lístka ak je meškanie vášho spoja aspoň 120 minút;

Kedy nemáte nárok na náhradu škody?

Za určitých podmienok nemáte nárok na náhradu škody, napr. ak bolo zrušenie, meškanie alebo zmeškanie prípoja spôsobené okolnosťami, ktorým dopravca napriek všetkému vynaloženému úsiliu v danom prípade nemohol zabrániť.

Spoločnosť má povinnosť informovať vás o meškaní a zrušení vlakov bezodkladne.

V prípade najmenej 60 minútového meškania vám musí byť bezplatne ponúknuta strava a občerstvenie v primeranom pomere k dobe čakania.

V prípadoch, keď je v dôsledku omeškania nevyhnutný pobyt na jednu alebo viac nocí, musí železničná spoločnosť okrem toho bezplatne ponúknuť hotel alebo iné ubytovanie ako aj dopravu medzi železničnou stanicou a miestom ubytovania.

Ako si uplatniť reklamáciu?

Železničné spoločnosti sú povinné zabezpečiť mechanizmus vybavovania sťažností týkajúcich sa práv a povinností, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, a zabezpečiť, aby boli kontaktné údaje všeobecne známe cestujúcim.

Na sťažnosti by mali odpovedať v lehote jedného mesiaca, v odôvodnených prípadoch vás musia informovať, v akej lehote, nie dlhšej ako tri mesiace, môžete očakávať odpoveď na vašu sťažnosť.