Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poškodená alebo zničená batožina

Dátum: 22.01.2017
Poškodená alebo zničená batožina

Odovzdali ste vašu batožinu a po prílete ste zistili, že je poškodená, stratila sa alebo vám ju doručia oneskorene? V tom prípade máte nárok na odškodné. Zodpovednosť za zničenie batožiny je limitovaná Montrealským dohovorom na 1 000 SDR /1300 euro pre každého cestujúceho.

Môžete si uplatniť aj vyššie limity, keď najneskôr pri odbavení u leteckého dopravcu vyplníte špeciálny formulár „Excess Value Declaration“/Priznanie o hodnote batožiny, k čomu sa môže vzťahovať i úhrada dodatočného poplatku. Ak ste si vedomý  toho, že máte drahú batožinu a chcete si uplatniť vyšší limit pre prípadné odškodnenie, dopravca vám to musí umožniť.

Každý dopravca má tieto situácie upravené podľa vlastných obchodných podmienok. Pokiaľ je hodnota batožiny vyššia ako je maximálny možný limit zodpovednosti stanovený jednotlivým dopravcom, odporúča sa batožinu plne poistiť súkromným cestovným poistením

V prípade ak bola vaša batožina poškodená, je potrebné informovať o tom vašu leteckú spoločnosť do 7 dní. Na letisku si vyžiadajte osobitný formulár s názvom PIR (Property Iregularity Report), na ktorom uvediete vzniknuté škody. Letecká spoločnosť je povinná poskytnúť vám formulár.

Zodpovednosť za poškodenie, resp. vykradnutie batožiny nesie dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah.

Ako si uplatniť reklamáciu

Po vydaní formulára PIR je potrebné uplatniť si reklamáciu, a to vždy písomne najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy vám batožina bola odovzdaná. Nezabudnite na to, inak vám nárok zaniká. To znamená, že po uplynutí  lehoty už nie je prípustné sa domáhať náhrady škody, či podávať žalobu na príslušnom súde na náhradu škody.

Nezabudnite, že máte povinnosť preukázať, ktoré veci sa vám zničili a akú mali hodnotu, najlepšie to preukážete dokladmi o kúpe, ale do úvahy pripadajú aj svedecké výpovede, čestné prehlásenia a pod. .