Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Strata alebo meškanie batožiny

Dátum: 22.01.2017
Strata alebo meškanie batožiny

Ak vaša batožina nedorazila na letisko, obráťte sa na jeden z pultov leteckej spoločnosti, ktoré sú zvyčajne označené názvom vášho dopravcu alebo ako Lost & Found, teda straty a nálezy. Mali by vám vydať potvrdenie na osobitnom formulári s názvom PIR (Property Iregularity Report), v ktorom nezabudnite vyplniť miesto, kde vám má byť batožina doručená alebo umožniť náhlásiť udalosť cez mobil. Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie batožiny je limitovaná Montrealským dohovorom na 1000 SDR /1300 euro pre každého cestujúceho.

Môžete si uplatniť aj vyššie limity, keď najneskôr pri odbavení u leteckého dopravcu vyplníte špeciálny formulár „Excess Value Declaration“/Priznanie o hodnote batožiny, k čomu sa môže vzťahovať i úhrada dodatočného poplatku. Ak ste si vedomý  toho, že máte drahú batožinu a chcete si uplatniť vyšší limit pre prípadné odškodnenie, dopravca vám to musí umožniť.

Každý dopravca má tieto situácie upravené podľa vlastných obchodných podmienok. Pokiaľ je hodnota batožiny vyššia ako je maximálny možný limit zodpovednosti stanovený jednotlivým dopravcom, odporúča sa batožinu plne poistiť súkromným cestovným poistením

Zovednosť za stratu vašej batožiny nesie dopravca, s ktorým ste kúpou letenky uzavreli zmluvný vzťah. Rovnako je letecký prepravca zodpovedný aj za jej vyhľadanie a následné doručenie na adresu, ktorú uvediete pri spísaní PIR.

Pokiaľ letecký dopravca, ktorý skutočne vykonáva let, nie je totožný s leteckým dopravcom, od ktorého ste si zakúpili letenky ( s ktorým máte zmluvu), máte právo podať reklamáciu alebo vzniesť nárok na náhradu škody voči obom.

Ako si uplatniť reklamáciu

Po vydaní formulára PIR je potrebné uplatniť si reklamáciu, a to vždy písomne najneskôr do 21 dní odo dňa, kedy vám batožina mala byť odovzdaná. Nezabudnite na to, inak vám nárok zaniká. To znamená, že po uplynutí 21 dňovej lehoty už nie je prípustné sa domáhať náhrady škody, či podávať žalobu na príslušnom súde na náhradu škody.

Nezabudnite, že ste povinný preukázať, ktoré veci sa vám stratili a akú mali hodnotu, najlepšie to preukážete dokladmi o kúpe, ale do úvahy pripadajú aj svedecké výpovede, čestné prehlásenia a pod. .