Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo musíme vedieť pred tým, ako uzavrieme zmluvu?

Dátum: 20.11.2016
Čo musíme vedieť pred tým, ako uzavrieme zmluvu?
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Pri predaji mimo prevádzkových priestorov Vám musí predávajúci poskytnúť v listinnej podobe (napr. na letáčiku) pred uzavretím zmluvy všetky informácie tak, aby ste vedeli:

  • čo presne si kupujete,
  • od koho si tovar alebo službu kupujete,
  • koľko Vás tovar alebo služba bude stáť (cena vrátane DPH a ostatných daní, nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné poplatky, napr. balné),
  • ako a dokedy Vám tovar bude doručený alebo služba poskytnutá,
  • kedy a ako za tovar alebo službu zaplatíte,
  • informácie ako, dokedy a kde môžete od zmluvy odstúpiť vrátane prípadov, kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy,
  • informáciu o povinnosti znášať náklady, pokiaľ odstúpite od zmluvy, ibaže predávajúci vyhlásil, že ich bude znášať sám, prípadne Vás riadne o znášaní nákladov nepoučil; pre prípad odstúpenia od zmluvy Vám predávajúci má poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy,
  • okrem týchto informácií musíte ďalej vedieť, kde môžete uplatniť reklamáciu, vrátane existencie a podrobností záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim nad rámec zákona a informácie o popredajných službách; informácie o dĺžke trvania zmluvy uzatvorenej na dobu určitú, ako aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú alebo pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť; informáciu o minimálnej dĺžke trvania Vašich záväzkov, napr. pri predplatnom.