Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybavenie reklamácie na Slovensku

Dátum: 26.02.2017
Vybavenie reklamácie na Slovensku

Nákupy, či už v obchode alebo na internete, patria k našim každodenným činnostiam. Viete však, aké sú vaše práva spotrebiteľa, keď sa výrobok pokazí?

V záručnej lehote 24 mesiacov od zakúpenia výrobku predávajúci zodpovedá za to, že ním predávané výrobky majú vlastnosti, ktoré sa vo všeobecnosti od vecí kupovaných v obchode očakávajú. Ak kupovaný výrobok takéto vlastnosti nemá, máte právo uplatniť si reklamáciu. Predávajúci je počas tejto dvojročnej lehoty zodpovedný za prípadný nesúlad s kúpnou zmluvou (vadu) a je povinný vybaviť každú reklamáciu.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:

  1. odovzdanie opraveného výrobku,
  2. výmena výrobku,
  3. vrátenie kúpnej ceny výrobku,
  4. vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku,
  5. písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Každá reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Uplynutím tejto lehoty vám vzniká právo na odstúpenie od zmluvy, a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie. O uplatnení reklamácie vám predávajúci vydá potvrdenie.

Po ukončení reklamačného konania, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vám musí predávajúci vydať písomný doklad o vybavení reklamácie. V prípade, že predávajúci zmešká túto lehotu, máte právo na výmenu výrobku, či vrátenie jeho kúpnej ceny.

Moment uplatnenia reklamácie -kedy je reklamácia uplatnená?

Moment uplatnenia reklamácie sa posudzuje individuálne, a to obzvlášť pri tovaroch kupovaných na diaľku. Vo všeobecnosti platí, že lehota začína plynúť až momentom, kedy má predávajúci možnosť tovar fyzicky skontrolovať, a teda reklamácia začína plynúť jeho doručením predávajúcemu (pokiaľ to charakter výrobku umožňuje). Čiže po kontaktovaní spotrebiteľom by predávajúci mal vykonať také kroky, ktoré umožňujú, aby vedel vadu zodpovedne posúdiť.

Náklady súvisiace s reklamáciou

Náklady vynaložené v súvislosti s reklamáciu (napr. poštovné) vám nahradí predávajúci, ak je reklamácia oprávnená.