Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kupujete zájazd? Nezabudnite na vaše základné práva!

Dátum: 23.01.2017
Kupujete zájazd? Nezabudnite na vaše základné práva!
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Vo všetkých krajinách EÚ sa vzťahujú na zájazdy prísne pravidlá, ktorých minimálna úroveň je spoločná pre všetky členské štáty je stanovená smernicou 90/314 /EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb. Síce sa jednotlivé členské štáty v uplatňovaní smernice môžu mierne odlišovať, no vzhľadom k jednotnému minimu, vždy len v prospech spotrebiteľa.

Právo na informácie

Pred uzavretím zmluvy by ste mali dostať jasné a presné informácie o všetkých aspektoch zájazdu (vrátane informácií o nepovinnom cestovnom poistení, pasových a vízových požiadavkách a zdravotných formalitách).

Zodpovednosť za riadne poskytnutie zájazdu

Aspoň jedna strana nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie balíka ako celku, a to aj v prípade, že jednotlivé služby poskytujú rozdielne spoločnosti. V závislosti od vašej krajiny to môže byť organizátor (cestovná agentúra), predajca (cestovná kancelária) alebo obaja. Musia vám poskytnúť kontaktné údaje tejto strany pre prípad, že chcete počas zájazdu podať sťažnosť alebo požiadať o náhradu po návrate z dovolenky.

Právo na pomoc pri ťažkostiach

Ak sa počas cesty alebo dovolenky dostanete do ťažkostí. Musia vám preto poskytnúť núdzové číslo cestovnej agentúry alebo kancelárie.

Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť zmluvné poistenie zájazdu

V prípade krachu cestovnej kancelárie existujú záruky, aby ste neprišli o svoje peniaze, a ak ste už odcestovali na dovolenku, na zabezpečenie vášho návratu domov

Právo preniesť svoju rezerváciu na inú osobu

Váš dovolenkový balík môžete previesť na inú osobu, ak na zakúpenú dovolenku nemôžete ísť. Budete však zvyčajne musieť zaplatiť dodatočné náklady vyplývajúce z takéhoto prevodu.

Právo na garantovanú cenu

V zmluve možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny.

Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.

Cenu možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k

  • zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
  • zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
  • zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musia odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Cenu uvedenú vo vašej zmluve môžu zvýšiť len za určitých, špecifických podmienok (napr. zvýšenie nákladov na dopravu, dane/poplatky účtované tretími stranami alebo výmenné kurzy) a najneskôr 20 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb.

Ak dôjde k významnej zmene obsahu (vrátane ceny) balíka služieb a vy preto zrušíte zájazd, môžete požiadať o vrátenie peňazí alebo si vybrať iný balík. Rovnako to platí v prípade, že organizátor zájazd zruší. V určitých prípadoch môžete mať aj nárok na náhradu.

Tieto pravidlá sa neuplatňujú v prípade, ak si svoju dovolenku poskladáte z ponuky predajcov alebo webových lokalít, ktoré nie sú nijako prepojené.