Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Európsky exekučný titul

Dátum: 23.01.2017
Európsky exekučný titul
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Ak však neočakávate, že dlžník napadne váš nárok, môžete využiť Európsky exekučný titul. Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sa pripája k vnútroštátnemu rozsudku, súdnemu zmieru alebo verejnej listine s cieľom umožniť ich vykonanie v inom členskom štáte.

Postup sa uplatňuje aj v prípade nárokov voči niekomu, kto nárok nechce napadnúť, keď už vnútroštátny sudca potvrdil, že vám táto osoba príslušné peniaze dlhuje.

Ak chcete požiadať o vydanie exekučného titulu, obvykle by ste mali požiadať súd, ktorý vyhlásil rozsudok vo vašej veci, a musíte splniť požiadavky platné v príslušnom členskom štáte. V rámci tohto postupu sa bude nárok považovať za nesporný, ak žalovaný s vaším nárokom súhlasil na súde, v zmieri schválenom súdom alebo vo verejnej listine, alebo ak proti nároku nikdy nenamietal, alebo ak sa po pôvodnej námietke proti nároku nezúčastnil na konaní (tiché uznanie).

Tlačivá vo všetkých jazykoch EÚ a mnohé ďalšie informácie sú dostupné na webových stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.