Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prenájom auta v zahraničí

Dátum: 23.07.2022
Autor: EWORKS.sk
Prenájom auta v zahraničí

Pri prevzatí, používaní a vrátení  auta, sa môže stať, že nejde všetko podľa plánu. V EÚ zatiaľ neexistujú spoločné právne …

Pri prevzatí, používaní a vrátení  auta, sa môže stať, že nejde všetko podľa plánu. V EÚ zatiaľ neexistujú spoločné právne predpisy upravujúce prenájom áut, a preto je dôležité vedieť, že vaše práva a povinnosti vyplývajú zo zmluvy s požičovňou áut. Predtým než si rezervujete auto,  si najskôr porovnajte ponuky rôznych autopožičovní. V niektorých  môžete pri skoršej rezervácii získať výhodnejšiu cenu so zľavou.  Nevyberajte si však výlučne len  podľa toho, ktorá ponuka je najlacnejšia, ale porovnávajte tiež služby zahrnuté v cene ako je poistenie, neobmedzený počet kilometrov, možnosť pridania ďalšieho vodiča alebo detských sedačiek a zistite si o poskytovateľovi viac informácií napríklad z recenzií na internete.

Pozor, pri rezervácii prenájmu vozidla online nemáte zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. To, či rezerváciu môžete zrušiť bezplatne, závisí od obchodných podmienok prenajímateľa.

Zmluva o prenájme vozidla – Pozor na ďalšie poplatky!

Zmluva o prenájme sa zvyčajne uzatvára až na mieste a jej obsah nemusí byť totožný s obsahom internetovej rezervácie. Niektoré požičovne vozidiel trvajú na dodatočnom poistení a rôznych poplatkoch, v opačnom prípade vozidlo nebude nájomcovi odovzdané. Ak sa nechcete vzdať prenajatého vozidla, budete ich musieť zaplatiť. Zmluva sa často uzatvára výlučne v jazyku krajiny v ktorej si vozidlo prenajímate a niektorí neféroví prenajímatelia zahrnú takéto dodatočné produkty/ďalšie služby do zmluvy bez toho aby nájomcu na to upozornili. Nespoliehajte sa preto na to, že obsah rezervácie a zmluvy sa zhoduje a pred podpisom si skontrolujte obsah nájomnej zmluvy, napríklad pomocou foto prekladača online.

Prenájom auta v Španielsku

Ak sa vám autopožičovňa pokúsi nanútiť platenú službu nad rozsah vašej rezervácie, požiadajte o formulár sťažnosti „hoja de reclamaciones“. Tento oficiálny formulár vám musí byť na požiadanie poskytnutý. So sťažnosťou sa  môžete potom obrátiť na Dopravnú arbitrážnu komisiu v Španielsku (Junta Arbitral de Transporte), ktorá  rieši sťažnosti týkajúce sa prenájmu vozidiel.

V prípade španielskeho prenajímateľa GOLD CAR, taliansky Úrad pre hospodársku súťaž AGCM už niekoľkokrát uložil tejto spoločnosti pokuty za agresívne a zavádzajúce obchodné praktiky. Napriek týmto pokutám európske spotrebiteľské centrá aj naďalej dostávajú množstvo sťažností od spotrebiteľov, ktorí boli nútení uzavrieť dodatočné poistenie nad rámec rezervácie. Spoločnosť GOLDCAR však nie je jediným nízko nákladovým poskytovateľom s pochybnými praktikami.

Aké poistenie sa odporúča pre prenajaté vozidlo?

Odporúča sa plne komplexné poistenie bez spoluúčasti. Aby ste neboli zbytočne poistení dvakrát  overte si či takéto poistenie nemáte k svojej kreditnej karte resp. pred prevzatím vozidla si skontrolujte rozsah poistenia podľa vašej online rezervácie.

Kreditná karta ako záloha za prenájom vozidla

Takmer všetky auto požičovne vyžadujú od nájomcu kreditnú kartu ako zálohu na pokrytie prípadného poškodenia prenajatého vozidla. Na tento účel sa na kreditnej karte zvyčajne blokuje časť finančných prostriedkov. Ak nie je možné predložiť kreditnú kartu s dostatočným úverovým rámcom, čo je častý prípad debetných kreditných kariet, môžu vám vozidlo odmietnuť odovzdať.

Preberanie a vrátenie prenajatého vozidla

Pri preberaní vozidla musí nájomca uvedený v zmluve predložiť svoj vodičský preukaz, občiansky preukaz a kreditnú kartu vydanú na jeho. Trvajte na tom, aby boli v preberacom protokole zaznamenané akékoľvek nedostatky/ poškodenia vozidla a uschovajte si jeho kópiu. Urobte si tiež fotografie, aby ste zdokumentovali stav vozidla. Pri vrátení vozidla si zase nechajte písomne potvrdiť, že na prenajatom vozidle nevznikli žiadne nové poškodenia.

Politika prenájmu vozidla s plnou nádržou

Pri rezervácii vozidla si dajte pozor na tankovaciu politiku, keď dostanete vozidlo s plnou nádržou paliva, auto musíte s plnou nádržou vrátiť.

Čo robiť v prípade krádeže vozidla?

Ak je prenajaté vozidlo odcudzené, je potrebné to okamžite nahlásiť polícii a vrátiť kľúče a doklady od vozidla prenajímateľovi. Dodržiavajte pokyny uvedené vo všeobecných podmienkach prenájmu, aby ste sa vyhli zodpovednosti za škodu.

Dopravná nehoda s prenajatým vozidlom

Riaďte sa podmienkami poistnej zmluvy. Medzi ne patrí napríklad povinnosť privolať políciu a vyplniť správu o nehode, aj keď je jej účastníkom len jedno vozidlo. V opačnom prípade sa vystavujete riziku, že napriek poisteniu budete musieť škodu uhradiť sami. Okrem toho musíte po nehode okamžite kontaktovať požičovňu.

Pokuty za parkovanie

Nájomca vozidla je zodpovedný za dopravné priestupky ktorých sa dopustil. Za poskytnutie údajov o nájomcovi príslušným orgánom si väčšina autopožičovní navyše účtuje manipulačný poplatok.

Získajte bezplatnú pomoc

Ak máte otázky týkajúce sa vašich spotrebiteľských práv týkajúcich sa  prenájmu áut v zahraničí, alebo chcete podať sťažnosť na zahraničného prenajímateľa so sídlom v EÚ, vrátane Islandu, Nórska alebo Spojeného kráľovstva, môžete nás kontaktovať.

Checklist na záver:

  • skontrolujte si, čo je zahrnuté v cenovej ponuke (poplatky a rozsah spoluúčasti v prípade nehody)
  • vždy si preverte, aké vedľajšie náklady  budete počas prenájmu musieť vynaložiť,
  • overte si podmienky týkajúce sa pohonných hmôt,
  • overte si podmienky odstúpenia od zmluvy, ak si auto rezervujete cez internet, nemáte právo zrušiť svoju rezerváciu do 14 dní. Doba na odstúpenie od zmluvy platná v EÚ sa na takéto služby neaplikuje.
  • overte si možné obmedzenia (napr. ohľadne počtu najazdených kilometrov v krajinách, kam cestujete)

Pri prevzatí, používaní a vrátení  auta, sa môže stať, že nejde všetko podľa plánu. V EÚ zatiaľ neexistujú spoločné právne predpisy upravujúce prenájom áut, a preto je dôležité vedieť, že vaše práva a povinnosti vyplývajú zo zmluvy s požičovňou áut. Predtým než si rezervujete auto,  si najskôr porovnajte ponuky rôznych autopožičovní. V niektorých  môžete pri skoršej rezervácii získať výhodnejšiu cenu so zľavou.  Nevyberajte si však výlučne len  podľa toho, ktorá ponuka je najlacnejšia, ale porovnávajte tiež služby zahrnuté v cene ako je poistenie, neobmedzený počet kilometrov, možnosť pridania ďalšieho vodiča alebo detských sedačiek a zistite si o poskytovateľovi viac informácií napríklad z recenzií na internete.

Pozor, pri rezervácii prenájmu vozidla online nemáte zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. To, či rezerváciu môžete zrušiť bezplatne, závisí od obchodných podmienok prenajímateľa.

Zmluva o prenájme vozidla – Pozor na ďalšie poplatky!

Zmluva o prenájme sa zvyčajne uzatvára až na mieste a jej obsah nemusí byť totožný s obsahom internetovej rezervácie. Niektoré požičovne vozidiel trvajú na dodatočnom poistení a rôznych poplatkoch, v opačnom prípade vozidlo nebude nájomcovi odovzdané. Ak sa nechcete vzdať prenajatého vozidla, budete ich musieť zaplatiť. Zmluva sa často uzatvára výlučne v jazyku krajiny v ktorej si vozidlo prenajímate a niektorí neféroví prenajímatelia zahrnú takéto dodatočné produkty/ďalšie služby do zmluvy bez toho aby nájomcu na to upozornili. Nespoliehajte sa preto na to, že obsah rezervácie a zmluvy sa zhoduje a pred podpisom si skontrolujte obsah nájomnej zmluvy, napríklad pomocou foto prekladača online.

Prenájom auta v Španielsku

Ak sa vám autopožičovňa pokúsi nanútiť platenú službu nad rozsah vašej rezervácie, požiadajte o formulár sťažnosti „hoja de reclamaciones“. Tento oficiálny formulár vám musí byť na požiadanie poskytnutý. So sťažnosťou sa  môžete potom obrátiť na Dopravnú arbitrážnu komisiu v Španielsku (Junta Arbitral de Transporte), ktorá  rieši sťažnosti týkajúce sa prenájmu vozidiel.

V prípade španielskeho prenajímateľa GOLD CAR, taliansky Úrad pre hospodársku súťaž AGCM už niekoľkokrát uložil tejto spoločnosti pokuty za agresívne a zavádzajúce obchodné praktiky. Napriek týmto pokutám európske spotrebiteľské centrá aj naďalej dostávajú množstvo sťažností od spotrebiteľov, ktorí boli nútení uzavrieť dodatočné poistenie nad rámec rezervácie. Spoločnosť GOLDCAR však nie je jediným nízko nákladovým poskytovateľom s pochybnými praktikami.

Aké poistenie sa odporúča pre prenajaté vozidlo?

Odporúča sa plne komplexné poistenie bez spoluúčasti. Aby ste neboli zbytočne poistení dvakrát  overte si či takéto poistenie nemáte k svojej kreditnej karte resp. pred prevzatím vozidla si skontrolujte rozsah poistenia podľa vašej online rezervácie.

Kreditná karta ako záloha za prenájom vozidla

Takmer všetky auto požičovne vyžadujú od nájomcu kreditnú kartu ako zálohu na pokrytie prípadného poškodenia prenajatého vozidla. Na tento účel sa na kreditnej karte zvyčajne blokuje časť finančných prostriedkov. Ak nie je možné predložiť kreditnú kartu s dostatočným úverovým rámcom, čo je častý prípad debetných kreditných kariet, môžu vám vozidlo odmietnuť odovzdať.

Preberanie a vrátenie prenajatého vozidla

Pri preberaní vozidla musí nájomca uvedený v zmluve predložiť svoj vodičský preukaz, občiansky preukaz a kreditnú kartu vydanú na jeho. Trvajte na tom, aby boli v preberacom protokole zaznamenané akékoľvek nedostatky/ poškodenia vozidla a uschovajte si jeho kópiu. Urobte si tiež fotografie, aby ste zdokumentovali stav vozidla. Pri vrátení vozidla si zase nechajte písomne potvrdiť, že na prenajatom vozidle nevznikli žiadne nové poškodenia.

Politika prenájmu vozidla s plnou nádržou

Pri rezervácii vozidla si dajte pozor na tankovaciu politiku, keď dostanete vozidlo s plnou nádržou paliva, auto musíte s plnou nádržou vrátiť.

Čo robiť v prípade krádeže vozidla?

Ak je prenajaté vozidlo odcudzené, je potrebné to okamžite nahlásiť polícii a vrátiť kľúče a doklady od vozidla prenajímateľovi. Dodržiavajte pokyny uvedené vo všeobecných podmienkach prenájmu, aby ste sa vyhli zodpovednosti za škodu.

Dopravná nehoda s prenajatým vozidlom

Riaďte sa podmienkami poistnej zmluvy. Medzi ne patrí napríklad povinnosť privolať políciu a vyplniť správu o nehode, aj keď je jej účastníkom len jedno vozidlo. V opačnom prípade sa vystavujete riziku, že napriek poisteniu budete musieť škodu uhradiť sami. Okrem toho musíte po nehode okamžite kontaktovať požičovňu.

Pokuty za parkovanie

Nájomca vozidla je zodpovedný za dopravné priestupky ktorých sa dopustil. Za poskytnutie údajov o nájomcovi príslušným orgánom si väčšina autopožičovní navyše účtuje manipulačný poplatok.

Získajte bezplatnú pomoc

Ak máte otázky týkajúce sa vašich spotrebiteľských práv týkajúcich sa  prenájmu áut v zahraničí, alebo chcete podať sťažnosť na zahraničného prenajímateľa so sídlom v EÚ, vrátane Islandu, Nórska alebo Spojeného kráľovstva, môžete nás kontaktovať.

Checklist na záver:

  • skontrolujte si, čo je zahrnuté v cenovej ponuke (poplatky a rozsah spoluúčasti v prípade nehody)
  • vždy si preverte, aké vedľajšie náklady  budete počas prenájmu musieť vynaložiť,
  • overte si podmienky týkajúce sa pohonných hmôt,
  • overte si podmienky odstúpenia od zmluvy, ak si auto rezervujete cez internet, nemáte právo zrušiť svoju rezerváciu do 14 dní. Doba na odstúpenie od zmluvy platná v EÚ sa na takéto služby neaplikuje.
  • overte si možné obmedzenia (napr. ohľadne počtu najazdených kilometrov v krajinách, kam cestujete)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.