Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dnes si pripomíname Svetový deň spotrebiteľských práv: Práva slovenských spotrebiteľov ovplyvní najmä Brexit

Dátum: 15.03.2019
Dnes si pripomíname Svetový deň spotrebiteľských práv: Práva slovenských spotrebiteľov ovplyvní najmä Brexit

Vzhľadom na to, že Veľká Británia by mala dňa 12. apríla 2019 odísť z Európskej únie, možno aj spotrebitelia zvažujú, či a prípadne akým spôsobom ovplyvní Brexit ich spotrebiteľské práva.

Bez ohľadu na to, akú bude mať Brexit formu a kedy k nemu dôjde, je zrejmé, že bude mať zásadný dopad aj na práva slovenských spotrebiteľov.

Upozornenie: Nasledujúce informácie budú aktualizované podľa vývoja rokovaní o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie. V súčasnosti zostáva Veľká Británia plnoprávnym členom EÚ, a preto sa právne predpisy EÚ naďalej uplatňujú v Spojenom kráľovstve a do Spojeného kráľovstva.

Brexit a nakupovanie

 Pri nakupovaní online od obchodníka so sídlom v EÚ sú vaše spotrebiteľské práva rovnaké, a to bez ohľadu na to, z ktorého členského štátu EÚ nákup realizujete. Pri nakupovaní on-line vaše práva zahŕňajú najmä právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, právo na reklamáciu vadného tovaru a právo na vrátenie platby v prípade nedodržania termínu dodania alebo nedoručenia objednávky.

Čo sa stane s našimi právami, ak nákup od obchodníka so sídlom vo Veľkej Británii uskutočníme pred tým, ako vystúpi Veľká Británia z EÚ?

Ak si zakúpite tovar od obchodníka so sídlom vo Veľkej Británii pred 12. aprílom 2019 resp. pred vystúpením Veľkej Británie z EÚ, vaše práva vyplývajú z predpisov EÚ a Brexit by ich nemal ovplyvniť. Tieto právne predpisy boli prijaté do vnútroštátnych právnych predpisov všetkých členských štátov EÚ, vrátane Veľkej Británie,  preto aj v prípade, že  ku kúpe výrobku od predávajúceho so sídlom vo Veľkej Británii došlo pred Brexitom, ale vada sa prejaví až po Brexite, nemalo by to mať vplyv na možnosti uplatnenia reklamácie a reklamácia by sa mala riadiť právnymi predpismi platnými v čase nákupu.

Čo sa stane s našimi právami, ak nákup od obchodníka so sídlom vo Veľkej Británii uskutočníme po tom, ako vystúpi Veľká Británia z EÚ?

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ, nebudú sa na váš nákup automaticky uplatňovať rovnaké práva, aké máte podľa práva EÚ. Zatiaľ čo vnútroštátne právne predpisy vo Veľkej Británii sú v súčasnosti zosúladené s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa, v budúcnosti by sa to mohlo zmeniť. Ak si cez internet zakúpite produkt od obchodníka v Spojenom kráľovstve po vystúpení z EÚ, odporúčame vám venovať osobitnú pozornosť zmluvným podmienkam, pretože tieto môžu byť obzvlášť dôležité aj pri určení práva, ktoré sa uplatňuje na vami uzavretú zmluvu.

Na čo si dať pozor pri nakupovaní cez internet po Brexite?

Pri nakupovaní cez internet od obchodníka so sídlom v ktoromkoľvek zo zostávajúcich členských štátov EÚ sa budú aj naďalej uplatňovať právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pri nákupe v tomto období určite odporúčame overiť si kontaktné údaje predávajúceho, pretože ak by mal obchodník sídlo mimo EÚ, môže sa uplatňovať iný súbor pravidiel a môžu nastať aj ďalšie ťažkosti, napríklad pri riešení reklamácie. Ako ďalšie opatrenie, ktorým môžete znížiť riziko problémov, je spôsob platby. Odporúčame využiť  platbu kartou, kde v prípade nedoručenia tovaru môžete požiadať vašu banku o chargeback.

Čo s problematickým post-brexitovým nákupom?

Spotrebitelia z EÚ, ktorí majú spor s obchodníkom so sídlom v inom členskom štáte EÚ, môžu využívať služby siete európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net). Okrem toho môžu spotrebitelia využiť aj európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo platformu riešenia sporov online (RSO). Tieto postupy sú k dispozícii len vtedy, ak má spotrebiteľ a obchodník sídlo v členskom štáte EÚ. V prípade Brexitu bez dohody už nebudú môcť spotrebitelia, ktorí majú spor s obchodníkom so sídlom vo Veľkej Británii, využívať platformu RSO a zároveň Európske spotrebiteľské centrum vo Veľkej Británii prestane byť členom siete ECC-Net, čo znamená, že nebudeme schopní poskytnúť vám pomoc a poradenstvo pri riešení cezhraničných spotrebiteľských sporov týkajúcich sa spotrebiteľov alebo obchodníkov z Veľkej Británie. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré je tiež upravené európskym nariadením v takomto prípade prestane v Spojenom kráľovstve fungovať.

Orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré pôsobia vo Veľkej Británii, v súčasnosti vykonávajú svoju činnosť v súlade s podmienkami určenými  smernicou EÚ o alternatívnom riešení sporov. Z dostupných informácií je zrejmé, že ani Brexit bez dohody by ich činnosť nemal ovplyvniť, no nie je isté, či sa na ARS vo Veľkej Británii budú môcť obrátiť aj spotrebitelia z iných krajín EÚ so sťažnosťami týkajúcimi sa obchodníkov so sídlom vo Veľkej Británii.

Ďalšou z obáv, ktoré súvisia najmä s alternatívou Brexitu bez dohody, je strata reciprocity v súdnej oblasti, a to najmä čo sa  týka uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach. V prípade, že sa súdne konanie začalo pred dátumom vystúpenia z EÚ, rozsudky vydané v členskom štáte EÚ budú aj naďalej vykonateľné vo Veľkej Británii, no nie je jasné, aké opatrenia budú upravovať vykonateľnosť súdnych rozhodnutí vydaných v konaniach po vystúpení z EÚ.  

Ako to bude s clom a ďalšími nákladmi pri nákupe od britského obchodníka po Brexite?

Pri nakupovaní cez internet od obchodníka so sídlom mimo EÚ sa na váš nákup môžu vzťahovať aj ďalšie poplatky, ktoré nakupovanie môžu predražiť. Ak má váš tovar colnú hodnotu (vrátane nákladov, dopravy, poistenia a manipulačných poplatkov) menej ako 22 eur, nemusíte platiť clo alebo DPH. Ak je to však viac ako 22 eur, budete musieť zaplatiť DPH. Ak je hodnota samotného tovaru bez prepravných, poistných a manipulačných poplatkov vyššia ako 150 EUR, musíte zaplatiť clo. V prípade Brexitu bez dohody vám pred odoslaním objednávky predávajúcemu so sídlom vo Veľkej Británii odporúčame overiť, akú DPH alebo colné poplatky budete musieť okrem pôvodnej ceny tovaru zaplatiť.

Spotrebiteľské práva pri cestovaní po Brexite

Rada EÚ dosiahla dňa 19. februára 2019 predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o zmiernení vážneho narušenia leteckej dopravy pre cestujúcich medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v prípade, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody. Leteckí dopravcovia s licenciou v Spojenom kráľovstve by mali mať možnosť poskytovať služby leteckej dopravy medzi Spojeným kráľovstvom a zvyšnými 27 členskými štátmi za podmienok, ktoré zabezpečia spravodlivú hospodársku súťaž.

Európska únia poskytuje cestujúcim v leteckej doprave ochranu v prípade zrušenia letu, meškania letu alebo odmietnutia nástupu do lietadla. Táto ochrana sa vzťahuje na všetkých cestujúcich, ktorí cestujú na:

  • Lety, ktoré opúšťajú EÚ, Island, Nórsko alebo Švajčiarsko, bez ohľadu na to, kde má dopravca sídlo a letisko určenia.
  • Lety prichádzajúce do EÚ, Islandu, Nórska alebo Švajčiarska bez ohľadu na letisko odletu, ale len v prípade, že dopravca má sídlo v EÚ.

Ak budete pri cestovaní do alebo z Veľkej Británie využívať služby leteckých spoločností so sídlom v EÚ, Vaše práva  cestujúcich v leteckej doprave budú zachované.

Prístup k zdravotným službám pri cestovaní:

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) umožňuje európskym občanom využívať verejnú zdravotnú starostlivosť počas dočasného pobytu v inej krajine a zahŕňa všetky krajiny v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – všetky členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko a tiež aj Švajčiarsko. V prípade Brexitu bez dohody už EPZP nebude platiť vo Veľkej Británii.