Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Letecká spoločnosť Lufthansa: Žiadna kompenzácia bez občianskeho preukazu a fotky

Dátum: 28.06.2019
Letecká spoločnosť Lufthansa: Žiadna kompenzácia bez občianskeho preukazu a fotky

Letecká spoločnosť Lufthansa nedávno zaviedla opatrenie, na základe ktorého požaduje od cestujúcich z dôvodu preukázania totožnosti zaslanie kópie občianskeho preukazu alebo fotografie.

Bez ich poskytnutia letecká spoločnosť nevykoná platbu, dokonca aj keď je kompenzácia už schválená ako výsledok zásahu našej siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net alebo ako rozhodnutie špecializovaného subjektu alternatívneho riešenia sporov pre verejnú dopravu Söp v Nemecku.

Najprv sa s uvedenou praktikou stretli naši kolegovia z partnerského centra v Poľsku. Momentálne však máme informácie o veľa prípadoch v rôznych krajinách, v ktorých letecká spoločnosť požaduje od cestujúcich rôzne dokumenty.

Je opatrenie v súlade s GDPR?

V súlade s nemeckým národným právom (Zákon o identifikačných kartách a elektronickej identifikácií) a podľa nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známym pod skratkou GDPR, tieto informácie môžu byť požadované len vtedy, ak sú nevyhnutné na plnenie zmluvy (článok 7 (4) GDPR). Z uvedeného dôvodu naši kolegovia z partnerského centra v Nemecku kontaktovali pracovníka pre ochranu osobných údajov v Lufthanse, subjekt ARS (Söp) a tiež budú kontaktovať príslušný orgán ochrany údajov v Nemecku, ak odpoveď leteckej spoločnosti nebude uspokojivá.

Požadovať od cestujúcich kópiu občianskeho preukazu plus fotky (možno aj ďalšie osobné údaje) sa nejaví ako nevyhnutné na plnenie zmluvy. Letecká spoločnosť by mala vysvetliť, že dané opatrenie je potrebné, aby sa vyhli akýmkoľvek podvodom s identitou a neoprávneným platením kompenzácie podvodníkom. Na druhej strane, zdá sa byť absurdné zarábať na tomto druhu podvodov. Podvodníci by totiž potrebovali získať potrebné dokumenty, ako letenku, vykonať postup mimosúdneho riešenia prostredníctvom siete ECC-Net alebo prostredníctvom ARS a potom ešte falzifikovať občiansky preukaz (alebo iné ID). To hovorí proti nutnosti tohto opatrenia.

Odporúčanie cestujúcim

Odporúčame cestujúcim, ktorí budú leteckej spoločnosti posielať kópiu občianskeho preukazu, nech jednoznačne označia, že ide o kópiu a začiernia všetky informácie, ktoré nechcú, aby boli prezradené (napr. dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo a i.). Okrem toho, cestujúci môžu požiadať leteckú spoločnosť, aby tieto informácie boli okamžite vymazané po procese identifikácie.

Je na slobodnom rozhodnutí cestujúcich, či leteckej spoločnosti pošlú kópiu občianskeho preukazu, alebo svoju fotografiu, aby urýchlili proces poskytnutia kompenzácie. Je nutné však myslieť na to, že sú tu pochybnosti vo vzťahu tohto opatrenia k ustanoveniam GDPR.