Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Koronavírus: Zájazdy zakúpené v zahraničných cestovných kanceláriách

Dátum: 05.06.2020
Koronavírus: Zájazdy zakúpené v zahraničných cestovných kanceláriách

Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že v mnohých členských štátoch došlo k prijatiu špeciálnych právnych predpisov, ktorých cieľom je záchrana odvetvia cestovného ruchu.

Negatívnym dôsledkom, ktoré tieto úpravy priniesli je však aj zneprehľadnenie nárokov. Kým napríklad v jednom členskom štáte EÚ môžu spotrebitelia v prípade zrušených zájazdov požadovať vrátenie celej platby, inde už toto právo nemajú. Uvedené sa týka aj zmlúv o zájazdoch, ktoré slovenskí spotrebitelia uzatvorili so zahraničnými cestovnými kanceláriami, pretože tie sa môžu riadiť iným ako slovenským právom. Rozhodli sme sa preto zosumarizovať informácie o týchto zmenách v okolitých štátoch a v Nemecku. Práve od cestovných kancelárií z týchto krajín totiž slovenskí spotrebitelia kupujú zájazdy najčastejšie.

Česká republika

V Českej republike bol prijatý špeciálny zákon „Lex Voucher“, ktorý cestovným kanceláriám umožňuje  využiť takzvanú ochrannú lehotu pre zájazdy, ktoré sa mali konať od 20. februára do 31. augusta 2020.

V praxi to znamená, že cestovná kancelária môže zákazníkom vystaviť cestovný poukaz v hodnote už vykonaných platieb. Cestovné poukazy sú plne kryté poistením proti úpadku. Pre niektoré skupiny obyvateľov existujú výnimky (napr. zdravotne postihnuté osoby a osoby staršie ako 65 rokov). Tieto skupiny môžu cestovný poukaz odmietnuť.

V prípade, že cestujúci poukaz počas ochrannej doby (do 31. augusta 2021) nevyužijú, cestovná kancelária im vráti všetky platby zaplatené za pôvodnú cestu najneskôr do 14 dní po skončení ochranného obdobia (do 14. septembra 2021).

​Poľsko

Podľa poľského „Protikrízového štítu“ z 1. apríla 2020 vyplýva, že ak spotrebiteľ alebo cestovná kancelária boli nútení zrušiť zmluvu o zájazde v súvislosti s pandémiou COVID-19, odstúpenie môže byť cestovnou kanceláriou prijaté až po 180 dňoch. V praxi to znamená, že cestovná kancelária môže počas tejto doby zadržiavať platbu. V prípade, že spotrebitelia nechcú čakať na vrátenie platby k dispozícii sú cestovné poukazy, ktorých hodnota nemôže byť nižšia ako cena zájazdu. Platnosť poukazov je 12 mesiacov.

Maďarsko, Rakúsko a Nemecko

V týchto krajinách neboli prijaté žiadne legislatíve úpravy ohľadom zájazdov.  Nemecká vláda podporuje návrhy týkajúce sa cestovných poukazov ako aj poukazov za zrušené lety, avšak tieto pravidlá by mali byť spoločné pre všetky členské štáty EÚ. Z tohto dôvodu zatiaľ neboli prijaté špeciálne pravidlá pre cestovné kancelárie v Nemecku.

Spotrebitelia majú nároky, ktoré vychádzajú zo európskej smernice 2015/2302 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách.

Dotknutá smernica cestujúcim garantuje právo odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez povinnosti zaplatiť odstupné v prípade, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. Cestovná kancelária je povinná vrátiť všetky platby bezodkladne najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. 

Je dôležité zdôrazniť, že mimoriadne okolnosti sa musia vyskytnúť cestou na zájazd alebo v danom mieste a posudzujú sa v čase konania zájazdu. Tento postup odporúčame realizovať až približne týždeň, maximálne dva pred nastúpením na zájazd.​

Spotrebiteľom odporúčame argumentáciu oprieť o rôzne zdroje, napríklad aj informácie poskytnuté na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré sú pravidelne aktualizované.

Podľa čoho sa určuje akým právom sa riadi vaša zmluva?

Je dôležité vedieť podľa akých pravidiel sa určuje právo, ktorým sa riadi vaša zmluva uzavretá s cestovnou kanceláriou. Tieto pravidlá sú uvedené v európskom nariadení č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

V zásade platí, že

  1. pokiaľ je vo vašej zmluve o zájazde uvedené, že sa riadi právom iného štátu napríklad „Zájazd je objednaný u usporiadateľa pod číslom 123456 podľa §651 nemeckého občianskeho zákonníka BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)“, vaše nároky si môžete uplatniť podľa nemeckého práva.
  2. ak ste si zájazd zakúpili on-line zo zahraničnej webstránky, napríklad z webstránky nemeckej cestovnej kancelárie, pričom webstránka nie je prispôsobená pre slovenských spotrebiteľov. V tomto prípade si môžete vaše nároky uplatniť podľa nemeckého práva.

Ak si nie ste istý aké sú vaše práva a podľa akého práva si uplatňovať vaše nároky, neváhajte sa na nás obrátiť.