Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Koronavírus: Vaše nároky za vstupenky na zrušené podujatia v zahraničí

Dátum: 13.07.2020
Koronavírus: Vaše nároky za vstupenky na zrušené podujatia v zahraničí

Letné a jesenné mesiace si mnohí z nás spájajú s festivalmi, umením, prípadne s účasťou na športových podujatiach. Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že kultúrne inštitúcie boli nútené uzavrieť svoje brány a organizátori podujatí museli plánované podujatia zrušiť.

Mnohé členské štáty preto prijali nové právne úpravy týkajúce sa vrátenia peňazí za nevyužité vstupenky. Od našich partnerských centier sme zosumarizovali informácie o týchto úpravách, a to najmä v okolitých krajinách.

Rakúsko

Rakúsky parlament prijal zákon týkajúci sa ochrany umenia, kultúry a športu. Nový zákon má názov KuKuSpoSiG (Kunst- , Kultur- und Sportsicherungsgesetz). Zákon upravuje povinnosť organizátorov podujatí týkajúcu sa vrátenia platieb za vstupenky na kultúrne a športové podujatia, ako aj za vstupenky do kultúrnych a umeleckých inštitúcií.  Uplatňuje sa na podujatia, ku ktorých zrušeniu došlo po 13. marci 2020.

Hodnota poukazu závisí od ceny nevyužitej vstupenky

Ak umelecká, kultúrna alebo športová udalosť bola v roku 2020 zrušená, organizátor je povinný vrátiť plnú cenu vstupenky alebo môže ponúknuť poukaz.

Držiteľ poukazu môže použiť poukaz na platbu za iné umelecké, kultúrne alebo športové podujatie organizované rovnakým organizátorom. V prípade umeleckej alebo kultúrnej inštitúcie poukaz je možné použiť na jej návštevu po znovuotvorení. Poukaz je možné darovať aj inej fyzickej osobe. 

Pri vstupenkách v cene viac ako 70 eur, ale menej ako 250 eur, môže organizátor ponúknuť poukaz iba do výšky 70 eur a zvyšný rozdiel ceny vstupenky je povinný vrátiť.  To znamená, že ak máte vstupenku na koncert v hodnote 100 eur, organizátor vám vystaví poukaz na 70 eur a platbu 30 eur vám vráti. Organizátor sa s vami môže dohodnúť aj na poskytnutí poukazu vo vyššej hodnote, avšak jeho prijatie je dobrovoľné.

Pri vstupenkách s hodnotou vyššou ako 250 eur, organizátor podujatia musí vrátiť platbu minimálne vo výške 180 eur. Na zvyšnú sumu je možné vystaviť poukaz.

V súvislosti s vystavením poukazu nesmú byť účtované žiadne ďalšie poplatky. Ak k využitiu poukazu nedôjde do 31. decembra 2022, organizátor je povinný vyplatiť plnú sumu bezodkladne po tom, ako o to požiadate.

Permanentky

Ak ste mali zakúpený vstup na podujatie, ktoré súviselo s opakujúcim sa predplatným (napríklad permanentky), môžete požiadať o započítanie hodnoty poukazu do permanentky na ďalšiu sezónu.

Česká republika

V Českej republike upravuje vrátenie peňazí za zrušené podujatia zákon č. 247/2020 Sb., a to s cieľom zmierniť dopady aktuálnej situácie na organizátorov kultúrnych podujatí. Vzťahuje sa na kultúrne podujatia s dátumom konania do 31. októbra 2020. Podľa prijatej úpravy, organizátor môže využiť dobu odkladu vrátenia peňazí trvajúcu do 31. októbra 2021. Do tohto termínu organizátor nemusí vrátiť peniaze za zrušené kultúrne podujatie.

Môžete požiadať o poukaz

Do 31. marca 2021 môžete požiadať o vydanie poukazu a organizátor je povinný vydať ho v lehote jedného mesiaca. Poukaz musí byť minimálne v cene zakúpenej vstupenky. Počas doby odkladu je organizátor povinný ponúknuť alternatívne podujatie v lehote 6 mesiacov od vydania poukazu.

Nárok na vrátenie platby

Pokiaľ organizátor nevydá poukaz do jedného mesiaca, alebo ak po dobu 6 mesiacov od vydania poukazu neponúkne alternatívne podujatie konajúce sa najneskôr do 31. októbra 2021, máte nárok na vrátenie platby.

Namiesto žiadosti o vydanie poukazu, môžete organizátora požiadať o vrátenie ceny vstupenky, pokiaľ patríte do niektorej z nasledovných skupín osôb:

  • Držiteľ potvrdenia o zdravotnom postihnutí
  • Osoba registrovaná na Úrade práce ako uchádzač o zamestnanie
  • Tehotná žena
  • Osoba na materskej alebo rodičovskej dovolenke
  • Osoba staršia ako 65 rokov
  • Rodič – samoživiteľ nezaopatreného dieťaťa

Nemecko

V Nemecku môžu organizátori kultúrnych podujatí namiesto vrátenia peňazí za vstupenky zakúpené pred 8. marcom 2020 vydávať poukazy.

Hodnota poukazu musí byť minimálne vo výške pôvodnej ceny lístka vrátane všetkých poplatkov (napríklad rezervačné poplatky). V súvislosti s jeho vystavením nemôžu byť účtované žiadne ďalšie dodatočné poplatky. Pokiaľ nevyužijete poukaz do 31.  decembra 2021, môžete požiadať o vrátenie celej platby. 

Informačná povinnosť organizátora podujatia

Poukaz musí obsahovať informáciu, že bol vydaný v súvislosti s celosvetovou pandémiou koronavírusu a potvrdenie o tom, že držiteľ poukazu môže požadovať vrátenie celej platby. Vrátenie celej platby za vstupenky môžete požadovať, pokiaľ je pre vás poukaz nevyužiteľným alebo ak ho nevyužijete do 31. decembra 2021.

Maďarsko

Ak ste mali zakúpený lístok na podujatie v Maďarsku, organizátori podujatí vám môžu dať na výber medzi

  • vrátením platby, alebo
  • účasťou na podujatí v novom termíne konania, alebo
  • vystavením poukazu.     

Európske spotrebiteľské centrum v Maďarsku nás informovalo, že zo strany organizátorov je tendencia presviedčať spotrebiteľov, aby akceptovali účasť na podujatí v inom termíne alebo poukaz. Je však iba na vás, ktorú z možností si vyberiete.

Poľsko

V Poľsku môžu organizátori oddialiť vrátenie platby za nevyužité vstupenky. V prípade, že v dôsledku pandemickej situácie došlo k zrušeniu podujatia, prijaté opatrenie umožňuje organizátorom predĺžiť lehotu na vrátenie platby až na 180 dní.

Je možné, že sa stretnete zo strany organizátorov s návrhmi, že vám namiesto vrátenia platby ponúknu poukaz alebo účasť na podujatí v inom termíne. Je však iba na vás, či návrh organizátora prijmete.