Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nároky cestujúcich v prípade zrušenia letu z dôvodu štrajku leteckého personálu

Dátum: 30.08.2022
Nároky cestujúcich v prípade zrušenia letu z dôvodu štrajku leteckého personálu

Po dvoch rokoch pandémie, ktoré priniesli útlm cestovného ruchu, sa ľudia opäť rozcestovali na dovolenky. Cestovné obmedze

Po dvoch rokoch pandémie, ktoré priniesli útlm cestovného ruchu, sa ľudia opäť rozcestovali na dovolenky. Cestovné obmedzenia počas pandémie spôsobili, že letecké spoločnosti a letiská museli pristúpiť k prepúšťaniu svojich zamestnancov. Títo zamestnanci teraz chýbajú, v dôsledku čoho cestujúci zažívajú  okrem dlhého čakania na odbavenie batožiny na letiskách, i  rušenie alebo meškanie letov.

Vrátenie ceny letenky alebo náhradný let

Ak bol let z dôvodu štrajku leteckého personálu zrušený, cestujúci majú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, právo žiadať  vrátenie ceny letenky alebo presmerovanie na náhradný let v najbližšom možnom termíne. Po 2 hodinách čakania na náhradný alebo meškajúci let majú cestujúci tiež nárok na bezplatné občerstvenie, 2 telefonické hovory alebo e-mailové správy a v prípade potreby aj na ubytovanie na nevyhnutnú dobu.

Vzniká v prípade štrajku aj nárok na finančné náhradu?

Podľa uvedeného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, pokiaľ neboli cestujúci informovaní o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu, ako i v prípade meškania letu trvajúceho viac než 3 hodiny, majú voči leteckej spoločnosti nárok na finančnú náhradu vo výške 250 až 600 eur v závislosti od dĺžky letu, avšak len pokiaľ meškanie alebo zrušenie letu nebolo spôsobené  mimoriadnymi okolnosťami. Viac k výške náhrady sa dozviete napríklad  v našom článku.

Čo je to mimoriadna okolnosť?

Mimoriadna okolnosť zbavuje leteckého dopravcu povinnosti vyplatiť cestujúcim finančnú náhradu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  261/2004. Ide o udalosť,  ktorej letecký dopravca nemohol zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia.

Mimoriadna okolnosť

·         nesmie byť vlastná bežnému výkonu činnosti leteckého dopravcu a

·         musí byť úplne mimo skutočnej kontroly leteckého dopravcu.

Medzi takéto okolnosti sa radia napríklad rôzne vplyvy počasia a prírodné katastrofy, napríklad silná hmla, husté sneženie, hurikán, výbuch sopky, ďalej nepokoje v cieľovej destinácii ako napríklad vojnový konflikt.

Mimoriadnou okolnosťou, ktorá zbavuje leteckého dopravcu povinnosti vyplatiť cestujúcim finančnú náhradu  je za istých okolností štrajk, čiže právo zamestnancov zakotvené v Charte základných práv:

1.      Externý štrajk  – spadá pod pojem „mimoriadna okolnosť“

Ide napríklad o štrajk zamestnancov  letiska alebo riadiacich letovej prevádzky, pretože tento štrajk je mimo kontroly leteckého dopravcu a netýka sa bežnej aktivity leteckej spoločnosti.

Povinnosť leteckého dopravcu vyplatiť finančnú náhradu je tak obmedzená  len na prípady, keď štrajkuje posádka danej leteckej spoločnosti, teda zamestnanci nevyhnutní na uskutočnenie letu. Či však aj v prípade takéhoto štrajku skutočne išlo o mimoriadnu okolnosť,  závisí v prípade sporu od toho, ako okolnosti konkrétneho prípadu posúdi súd.

2.      Divý štrajk- nespadá pod pojem „mimoriadna okolnosť“

V roku 2018 Súdny dvor EÚ (ďalej len „súdny dvor“) spresnil, že zrušenie resp. dlhé meškanie letov v dôsledku štrajku nespadá vždy pod pojem mimoriadna okolnosť. Cestujúci teda majú nárok na finančnú náhradu v [PP1] prípade, že dôjde k narušeniu ich letového plánu v dôsledku tzv. divého štrajku. Ide o spontánnu protestnú reakciu zamestnancov na rozhodnutie o reštrukturalizácii alebo reorganizácii, ktorá nie je oficiálne začatá odbormi. Môže prebiehať formou výziev aby si zamestnanci nahlásili práceneschopnosť. Výsledkom je zvýšená miera neprítomnosti palubného personálu v práci.

3.      Interný štrajk – nespadá pod pojem „mimoriadna okolnosť“[PP2]

V roku 2021 súdny dvor ešte viac rozšíril práva cestujúcich. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že letecký dopravca nie je oslobodený od povinnosti zaplatiť finančnú náhradu za zrušenie alebo veľké meškanie príslušných letov ani v prípade riadneho štrajku organizovaného odborovou organizáciou svojich zamestnancov, pretože začiatok štrajku je pre dopravcu predvídateľný a v dôsledku toho si zachováva kontrolu nad touto udalosťou, keďže má v zásade možnosť vopred sa pripraviť a prípadne zmierniť jeho dôsledky.

Povinnosť informovať cestujúcich

Prevádzkujúci letecký dopravca je povinný zabezpečiť, aby pri odbavovaní cestujúcich bolo viditeľným spôsobom umiestnené upozornenie, ktoré obsahuje nasledovný text: „Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, alebo ak je váš let zrušený alebo omeškaný aspoň dve hodiny, požiadajte pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o vašich právach, najmä o finančnej náhrade a pomoci.