Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Európska komisia zabezpečila vyššiu úroveň ochrany európskych spotrebiteľov nakupujúcich v internetových obchodoch vytvorených pomocou platformy Shopify

Dátum: 19.10.2022
Európska komisia zabezpečila vyššiu úroveň ochrany európskych spotrebiteľov nakupujúcich v internetových obchodoch vytvorených pomocou platformy Shopify

Shopify je platforma, ktorá poskytuje predajcom kompletné online riešenie, ktoré im umožňuje rýchlo vytvoriť a prevádzko

Shopify je platforma, ktorá poskytuje predajcom kompletné online riešenie, ktoré im umožňuje rýchlo vytvoriť a prevádzkovať vlastný online obchod, bez potreby inštalácie softvéru a závislosti od externých programátorov.

Medzi platformou elektronického obchodu Shopify a Európskou komisiou bola tento mesiac uzavretá dohoda o spolupráci,  zameraná na zvýšenie bezpečnosti európskych spotrebiteľov, ktorí nakupujú v internetových obchodoch založených na tejto platforme.

Uvedená dohoda bola výsledkom 18 mesačného dialógu so Shopify, iniciovaného Európskou komisiou a sieťou CPC zahŕňajúcou vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie ochrany spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch EÚ a krajinách EHP.  Dôvodom bol veľký počet sťažností, týkajúcich sa cezhraničných nákupov, ktoré sieť Európskych spotrebiteľských centier ECC-Net riešila najmä počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020 a 2021.

Počas prvých dvoch rokov pandémie COVID-19 sa v Európskej únii niekoľkonásobne zvýšil počet nákupov online. Vo väčšine krajín spotrebitelia na internete nakupovali častejšie ako v kamenných predajniach. V reakcii na zvýšený dopyt zákazníkov vzniklo veľa nových internetových obchodov, čo so sebou prinieslo aj viac problémov. Počet sťažností európskych spotrebiteľov sa výrazne zvýšil, a to najmä z dôvodu nezákonných praktík niektorých obchodníkov prevádzkujúcich internetové obchody prostredníctvom platforiem ako Shopify.

Sieť ECC-Net, ktorá je prvým kontaktným miestom pre spotrebiteľov z jednotlivých sťažností spotrebiteľov zistila, že mnohé internetové obchody na platforme Shopify sú podvodné a neuvádzajú o sebe žiadne kontaktné údaje, alebo dodávajú falzifikáty či nedoručujú objednaný tovar alebo neuvádzajú žiadne kontaktné údaje na identifikáciu predávajúceho.

S cieľom riešiť uvedený problém,  Európska komisia v spolupráci so Sieťou CPC, začala v júli 2021 dialóg s platformou Shopify, ktorá súhlasila s realizáciou zmien, pre bezpečnejšie nakupovanie z internetových obchodov umiestnených na jej platforme jej zosúladením s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Shopify sa zaviazala:

  • rýchlo reagovať na oznámenia o problematických obchodníkoch a zaviesť komplexnejšiu a transparentnejšiu registráciu obchodníkov;
  • prepracovať šablóny pre tvorbu e-hopu tak, aby obsahovali aj stránky s kontaktnými údajmi, obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov, ako i povinnými pravidlami vrátenia peňazí;
  • poskytnúť obchodníkom jasné usmernenie o spotrebiteľskom práve EÚ, ktoré sa vzťahuje na ich elektronický obchod v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru;
  • poskytovať údaje o registrovaných spoločnostiach obchodníkov z EÚ na žiadosť ktoréhokoľvek spotrebiteľa;
  • odstraňovať internetové obchody nahlásené vnútroštátnymi spotrebiteľskými orgánmi a poskytnúť ich údaje pre účely ďalšieho prešetrenia

Plnenie týchto záväzkov, ako aj sťažnosti podané spotrebiteľmi bude monitorovať sieť CPC.

Ako uviedol Európsky komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov, pán Didier Reynders :“Takmer 75 % používateľov internetu v EÚ nakupuje online. To je obrovský trh pre podvodníkova nepoctivých obchodníkov, ktorí  ho budú využívať aj naďalej, ak nezasiahneme.  Vítame záväzok spoločnosti Shopify zabezpečiť, aby si obchodníci pôsobiaci na jej platforme boli vedomí svojich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a boli zrušení ak porušujú pravidlá.

Európske spotrebiteľské centrum v SR je zapojené do riešenia sporov medzi slovenskými  spotrebiteľmi a prevádzkovateľmi internetových obchodov so sídlom v EÚ. Rovnako pomáha mnohým spotrebiteľom z EÚ so sťažnosťami proti internetovým obchodom so sídlom na Slovensku.

Rady pre spotrebiteľov o tom, ako bezpečne nakupovať online, nájdete na na linku: https://esc-sr.sk/otazky/bezpecne-nakupovanie-cez-internet/.