Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh Európskej komisie: Vylepšenie Alternatívneho riešenia sporov (ARS) pre spotrebiteľov

Dátum: 06.11.2023
Návrh Európskej komisie: Vylepšenie Alternatívneho riešenia sporov (ARS) pre spotrebiteľov

Európska komisia navrhuje nové opatrenia na vylepšenie alternatívneho riešenia sporov (ARS).

Táto iniciatíva reaguje na zistenia posúdenia vplyvu, ktoré vykonala Komisia a na Hodnotiacu tabuľku spotrebiteľov 2023. e to dôležitá súčasť širšej stratégie EÚ, ktorá si dáva za cieľ zabezpečiť, aby sa spotrebitelia mohli efektívne domáhať svojich práv v čoraz viac digitálnom a cezhraničnom prostredí.

Spotrebitelia čelia výzvam

Podľa Hodnotiacej tabuľky spotrebiteľov za rok 2023 sa štvrtina európskych spotrebiteľov stretla s problémom pri vybavovaní reklamácie, avšak tretina z nich nekonala z dôvodu zdĺhavého konania, malej hodnoty sporu alebo nízkej dôvery v uspokojivé vyriešenie problému. Výsledkom je len 300 000 oprávnených sporov ročne v EÚ.

Ciele nových opatrení

Hlavným cieľom nových opatrení je zabezpečiť, aby spotrebitelia mali účinné, cenovo dostupné a spravodlivé spôsoby riešenia sporov, najmä v prípadoch, kde sú vystavení klamlivej reklame, manipulatívnym rozhraniam (ako webové stránky s nevýhodnými nastaveniami), obmedzeniam prístupu k službám (napríklad na základe geografického umiestnenia) a neoprávnenému geografickému blokovaniu (ako blokovanie obsahu pre používateľov na základe ich umiestnenia pri streamovaní videa).

Kľúčové prvky návrhu

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice: Nový návrh smernice o ARS sa zameriava na rozšírenie ochrany spotrebiteľských práv v celej EÚ a zabezpečuje, že tieto pravidlá budú mať vplyv aj na obchodníkov mimo EÚ. Zahrňuje tiež nekalé praktiky, ako sú manipulatívne rozhrania, klamlivá reklama a geografické blokovanie, ktoré doteraz nepatrili do rámca smernice.

Motivácia obchodníkov na spoluprácu: Návrh zachováva slobodu obchodníkov rozhodovať sa o účasti na mimosúdnom riešení sporov, avšak zavádza povinnosť rýchlo reagovať, najneskôr do 20 pracovných dní, ak spotrebiteľ požiada o riešenie sporu cez ARS. Cieľom tejto zmeny je urýchliť proces riešenia sporov a povzbudiť obchodníkov, aby sa aktívne zapájali do riešenia sporu.

Zlepšená pomoc pre spotrebiteľov: Organizácie, ako je sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net, budú poskytovať individuálnu podporu spotrebiteľom, najmä tým, ktorí sú v zraniteľnej pozícii, pri začatí riešenia ich prípadov. Táto podpora zahŕňa služby, ako je pomoc s prekladmi, vysvetlenie postupov, informácie o poplatkoch a asistenciu pri fyzickej dokumentácii. Členské štáty budú stanovovať kontaktné miesta, ktoré zjednodušia komunikáciu medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi a uľahčia celý proces riešenia sporov.

Čo to znamená pre spotrebiteľov a obchodníkov?

Podľa posúdenia vplyvu, ktoré vypracovala Európska komisia, by rozšírenie rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice mohlo viesť k až 100 000 novým oprávneným sporom ročne, čo posilní práva spotrebiteľov a pomôže im efektívnejšie riešiť problémy s obchodníkmi.

Chcete vedieť viac?

Pre ďalšie informácie a detaily sa môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke Európskej komisie.