Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Európska komisia chce posilniť práva cestujúcich

Dátum: 09.04.2024
Autor: Pavel Pavlovkin
Európska komisia chce posilniť práva cestujúcich

Európska komisia predstavila návrh iniciatív, ktoré majú uľahčiť život cestujúcim v EÚ posilnením ich práv. V rámci celoeurópskych štatistík siete Európskych spotrebiteľských centier ECC-Net predstavujú problémy cestujúcich v leteckej doprave 18 % všetkých podnetov. Tieto problémy sa týkajú zrušených a oneskorených letov, nedoručenej alebo poškodenej batožiny, problémov s rezerváciami a nedostatočnej informovanosti zo strany leteckých spoločností.

Čo je cieľom návrhu

Práva cestujúcich v EÚ sa týkajú ročne viac ako 13 miliárd cestujúcich lietadlami, vlakmi, autobusmi a loďami, avšak nie všetci dokážu v plnej miere svoje práva využívať. Podľa štúdií len jeden z troch cestujúcich pozná svoje práva a vie kam sa má obrátiť ak ich chce uplatniť. Práve to chce Komisia zmeniť a jej snahou je lepšie cestujúcich informovať o ich právach a  uľahčiť im ich využívanie a vymáhanie.

Kľúčové body návrhu

  • Posilnenie práv cestujúcich

Nový návrh sa snaží zlepšiť a zjednodušiť presadzovanie práv cestujúcich tak, aby bolo pre nich jednoduchšie podať sťažnosť a získať plnú náhradu v prípade zrušenia ich cesty, ako i zabezpečiť jasný postup vrátenia peňazí cestujúcim, ktorí si zakúpili cestovný lístok od sprostredkovateľa. 

Cieľom je tiež uľahčiť cestovanie cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo so sťaženou pohyblivosťou. Ak je pri ich ceste potrebná asistencia inej osoby,  letecká spoločnosť bude povinná prepraviť túto osobu bezplatne. Uvedené už platí pri cestovaní vlakom a loďou.

  • Účinnejšie pravidlá týkajúce sa balíkov služieb

Návrh tiež chce zefektívniť ochranu cestujúcich, najmä počas kríz ako bola pandémia Covid-19, ktorí si zakúpili balík cestovných služieb, kedy skrachovalo niekoľko cestovných kancelárií. Preto sa navrhujújasnejšie a silnejšie práva pre cestujúcich, vrátane pravidiel týkajúcich sa náhrad a zálohových platieb.

  • Ľahší prístup k informáciám v reálnom čase

Spotrebitelia by mali mať jednoduchší prístup k informáciám v reálnom čase o možnostiach dopravy, vrátane meškaní a zrušení dopravy. Obchodníci budú povinní poskytovať aj ďalšie dodatočné informácie, napríklad o možnosti umiestnenia bicyklov vo vlakoch a prístupových možnostiach, a to aj pre cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou.

  • Vytvorenie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu

Spoločný dátový priestor mobility zabezpečí lepší prístup k údajom, ich zdieľanie a opätovné  použitie, aby cestujúci a prevádzkovatelia nákladnej dopravy mali aktuálne informácie, napr. o dopravných podmienkach a meškaniach v doprave. To je kľúčové pre inovatívne dopravné služby, bezpečnosť, udržateľnosť a multimodalitu a dopravnú politiku založenú na údajoch.

  • Zlepšenie práv cestujúcich v kontexte multimodálnych ciest

Cieľom návrhu je ďalej zefektívniť multimodálne cestovanie, ktoré cestujúcim umožňuje kombinovať rôzne druhy verejnej dopravy. Stratégia má za cieľ zvýšiť ochranu cestujúcich pri narušení dopravy a zatraktívniť multimodálne cestovanie. Zdôrazňuje sa posilnenie regulačného rámca práv cestujúcich s cieľom lepšieho vykonávania, zrozumiteľnosti, náhrad a možných kompenzácií.

Ďalšie kroky

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) preskúmal rámec návrhu na plenárnom zasadnutí a návrhy Komisie teraz musí prijať Európsky parlament a Rada.

Ak sa chcete sa dozvedieť viac, ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie.