Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naša história

Sieť ESC sa zrodila zlúčením sietí Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (sieť EEJ) a Európske spotrebiteľské informačné centrá (Euroguichet). Ide o príklad spolupráce medzi národnou úrovňou a úrovňou EÚ, pretože zriaďovateľmi jednotlivých európskych spotrebiteľských centier sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie v členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Veľkej Británii a spolufinancuje ich Európska únia. Čo do veľkosti, sieť ESC v priebehu prvého desaťročia existencie narástla.

Od roku 2005 sa súčasne s tempom rozširovania EÚ vytvorili tri nové európske spotrebiteľské centrá  v Bulharsku, Rumunsku a v Chorvátsku. Už od začiatku však bolo poslanie ESC zrejmé: zvýšiť dôveru spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie a pomôcť spotrebiteľom naplno využívať výhody jednotného trhu. To znamenalo presekať sa zložitosťou práv spotrebiteľa EÚ pri cezhraničných transakciách a predvídať vznikajúce trendy. Od roku 2005 sa realita európskych spotrebiteľov dramaticky zmenila, rovnako ako aj ich očakávania. Ročný počet žiadostí o informácie a pomoc, ktoré sieť ECS spracovala, narástol zo 43 000 v roku 2005 na viac ako dvojnásobok. Hlavným faktorom pre toto zvýšenie je elektronický obchod, pretože dnes predstavuje viac ako 60 % všetkých sťažností – a očakáva sa, že bude ďalej rásť.