Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cezhraničné nákupy v EU category icon

Alternatívne riešenie sporov

Ak máte spor s predávajúcim a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, vhodným riešením by pre vás mohlo byť alternatívne riešenie sporov (ARS). V porovnaní s konaním na súde je ARS  zvyčajne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Do riešenia sporu je zapojená nezávislá tretia strana (subjekt ARS), aby medzi vami a predávajúcim pôsobila ako sprostredkovateľ. Zoznam subjektov ARS nájdete na webovej stránke ministerstva hospodárstva.

Výhody ARS:

  • Subjekt ARS by mal ukončiť riešenie sporu do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).
  • Predávajúci je podľa zákona povinný poskytnúť súčinnosť subjektu ARS, a to pod hrozbou pokuty
  • Identifikačné údaje predávajúcich, ktorí nebudú spolupracovať so subjektom ARS môžu byť po dobu 90 dní zverejnené, na webovej stránke subjektu ARS.
  • Podanie návrhu na ARS nevylučuje možnosť obrátiť sa na súd

Záruka a reklamácia tovaru

Aká dlhá je lehota na vybavenie reklamácie v rámci EÚ?

Náklady na reklamáciu hradí obchodník iba v prípade, ak je oprávnená. Preto, ak reklamácia nebude zamietnutá, obchodník je povinný nahradiť účelne vynaložené náklady súvisiace s uplatnením reklamácie.

Aká je záručná doba pri nákupe cez internet v inom členskom štáte EU?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.

Aká je záruka na vymenenú vec / súčiastku?

Na vymenenú vec resp. súčiastku  začína plynúť nová, minimálne  24-mesačná záruka.

Je potrebné reklamovaný tovar priviezť zahraničnému predajcovi osobne, alebo postačuje poslať poštou?

Na reklamáciu do iného štátu EÚ, Nórska, Islandu alebo Veľkej Británie stačí tovar poslať, a to najlepšie doporučene (podací lístok je vhodné uschovať).

Kto platí náklady na zaslanie tovaru pri reklamácii tovaru kúpeného cez internet?

Náklady na reklamáciu hradí obchodník iba v prípade, ak je oprávnená. Preto, ak reklamácia nebude zamietnutá, obchodník je povinný nahradiť účelne vynaložené náklady súvisiace s uplatnením reklamácie.

Kto uhrádza náklady na dopravu do zahraničia pri reklamovaní tovaru kúpeného cez internet?

Náklady na dopravu tovaru platí obchodník, a to v prípade, že je reklamácia oprávnená. Obchodník je takisto povinný nahradiť najnižšie nutne vynaložené náklady.

Kúpil som si fotoaparát na dovolenke v Španielsku. Po roku prestal fungovať. Predajca mi oznámil, že ním poskytnutá záruka už vypršala. Aká dlhá je zá

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.

Majú spotrebitelia rovnaké práva vo všetkých štátoch EÚ?

Právo Európskej únie zabezpečuje minimálnu spoločnú úroveň ochrany spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch EÚ. V niektorých aspektoch ochrany spotrebiteľa môžu členské štáty EÚ ustanoviť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako stanovuje právo EÚ. Pri nakupovaní v rámci EÚ máte zaručené, že kúpený výrobok musí zodpovedať kúpnej zmluve, tzn. aby bol bez vád počas 24 mesačnej záručnej doby a mal vlastnosti ako sa pri výrobkoch daného druhu predpokladá, a taktiež aby bol vhodný na účel na aký sa obvykle používa. Pri nakupovaní cez internet je v rámci celej EÚ 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.

Mám na tovar, ktorý som si kúpil v inom členskom štáte EÚ ako spotrebiteľ poskytnutú záruku?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.

Môžem vrátiť tovar aj keď nie je vadný?

Pri nákupe na základe zmluvy uzavretej na diaľku (napr. prostredníctvom internetu) a pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (napr. na predajnej akcii) je zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie bez udania dôvodu. Pri nákupe z kamennej predajne je potrebné informovať sa, či obchod ponúka možnosť vrátenia či výmeny tovaru, nakoľko zákon takúto povinnosť predávajúcim neukladá.

Na čo mám pri reklamácii nárok?

V prvom rade máte právo na opravu veci, výmenu veci resp. zľavu z ceny alebo vrátenie peňazí. Môžete sa rozhodnúť, ktoré z týchto práv chcete uplatniť s ohľadom na charakter vady a podľa toho predávajúci  určí, ako vybaví reklamáciu. Pri odstrániteľnej vade v zásade máte právo na opravu resp. výmenu, ak s výmenou súhlasí aj predávajúci. V prípade, že je vada neodstrániteľná, a bráni riadnemu užívaniu veci, máte právo na výmenu veci alebo žiadať vrátenie peňazí, pričom je na Vás, ako sa rozhodnete.