Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naša misia

Zvýšenie dôvery v cezhraničný obchod v rámci EÚ Poslaním európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC) je poskytovať bezplatnú pomoc a poradenstvo spotrebiteľom z celej EÚ, Nórska, Islandu a Veľkej Británie, ktorí majú problémy s cezhraničnými nákupmi. V podstate prispievame k tomu, aby zákazníci lepšie chápali a uplatňovali svoje práva ako európski občania, a aby čo najviac vyťažili z európskeho vnútorného trhu. Našim poslaním je zaistiť, aby sa právne predpisy upravujúce cezhraničné nákupy správne chápali a rešpektovali. Ide vlastne o obojsmerný proces, pretože sa tiež usilujeme o zvýšenie povedomia o právach spotrebiteľa aj medzi obchodníkmi. Z praktického hľadiska im pomáhame zaistiť, aby ich výrobky, služby a praktiky spĺňali všetky zákonné požiadavky, keď obchodujú so zahraničnými spotrebiteľmi. V prípade sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi sa sieť ESC usiluje o nájdenie kompromisov a nadviazanie vzťahov založených na dôvere, rovnakom zaobchádzaní, transparentnosti a dôvernosti. Ako sieť 30 národných centier sa sieť ESC snaží zaistiť efektívnu komunikáciu a pracovné vzťahy medzi centrami. Každé centrum sa usiluje o neustále zlepšovanie kvality služieb a zvýšenie ako individuálnej, tak aj kolektívnej viditeľnosti – byť zjednotenou, spolupracujúcou sieťou. Sieť ESC má aj ďalšiu úlohu, a tou je podpora zdokonaľovania politík a právnych predpisov. Za týmto účelom centrá spolupracujú s orgánmi na úrovni EÚ a na národnej úrovni tým, že identifikujú kritické problémy práv spotrebiteľa a predvídajú nevyhnutný vývoj v legislatívnych procesoch. Sieť ESC týmto spôsobom prispieva k posilneniu národných a európskych právnych rámcov, a k vykonávaniu spotrebiteľského práva.