Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Európske spotrebiteľské centrum v SR v roku 2023

Dátum: 11.01.2024
Európske spotrebiteľské centrum v SR v roku 2023

Rok 2023 bol pre nás plný skvelých aktivít a projektov, ktoré sa zamerali na zlepšenie povedomia spotrebiteľov a boj proti

Rok 2023 bol pre nás plný skvelých aktivít a projektov, ktoré sa zamerali na zlepšenie povedomia spotrebiteľov a boj proti nekalým obchodným praktikám. Ponúkame prehľad niektorých našich hlavných činností.

Mimosúdne riešenie v číslach

Hlavným poslaním Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) je pomáhať a radiť spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinností obchodníkov. Každoročne sa preto na nás obracia množstvo spotrebiteľov. V uplynulom roku ich bolo viac než 2000.

ESC v roku 2023 zodpovedalo 1454 písomných otázok od spotrebiteľov a viac ako 600 otázok telefonicky a prostredníctvom sociálnych sietí. Z toho na mimosúdne riešenie v spolupráci s našimi partnerskými centrami siete ECC-Net sme prijali 509 prípadov, z ktorých 326 smerovalo voči obchodníkom so sídlom v zahraničí. V 183 prípadoch ESC pomáhalo zahraničným spotrebiteľom, ktorí mali problém so slovenským predávajúcim, či poskytovateľom služieb.

Prípady slovenských spotrebiteľov smerovali najmä voči obchodníkom so sídlom v Česku, Nemecku, Poľsku, Holandsku a Slovinsku. So slovenskými obchodníkmi najviac problémov prostredníctvom ESC riešili spotrebitelia z Maďarska, Česka, Rumunska a Poľska.

Prípady týkajúce sa nákupu z rizikových obchodov

V minulom roku sa ukázalo, že spotrebitelia sa často dostanú do problémov cez reklamné ponuky, ktoré sa im zobrazia na sociálnych sieťach. Bez overenia predajcu a hľadania recenzií si objednávajú tovar z internetových obchodov, ktoré sú dlhodobo zaradené do zoznamu najrizikovejších obchodov zo zistení Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Následné problémy spočívajú najmä v nedodaní vopred zaplatených objednávok a zadržiavaní platieb po tom, čo spotrebiteľ odstúpi od zmluvy. Spotrebitelia v podnetoch uvádzajú, že s obchodníkmi sa nevedeli spojiť alebo prípadné pokusy o vyriešenie nikam neviedli.

Taktiež nedošlo k vyriešeniu závažných ťažkostí v spracovaní prípadov slovenských cestujúcich s hlavnou maďarskou leteckou spoločnosťou pôsobiacou cezhranične, ktorá od konca roku 2021 neposkytuje súčinnosť nášmu partnerskému centru v Maďarsku.

Informovanosť a podpora spotrebiteľov

Naše úsilie v oblasti poskytovania informácií, rád a podpory týkajúcej sa spotrebiteľských práv a bezpečnosti online nákupov v roku 2023 sa zameralo na širokú škálu tém. Od bezpečných online nákupov počas špeciálnych období ako sú Valentín, Black Friday, až po udalosti ako Svetový deň spotrebiteľských práv.

Taktiež sme venovali pozornosť aj environmentálnym otázkam týkajúcich sa cestovania, pričom spotrebiteľom sme ponúkli tipy ako riešiť možné problémy počas dovoleniek a mimoriadnych situácií, ktorými boli letné požiare v Grécku.

Súčasťou našej aktivity boli aj edukačné kampane na našich sociálnych sieťach, vrátane adventného kalendára s dennými tipmi.

Vzdelávacie aktivity

Už 10 rokov sa zameriavame na vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl, ich pedagógov, zamestnancov rôznych organizácií a seniorov.

Aj v roku 2023 sme po celom Slovensku usporiadali 22 seminárov pre 676 účastníkov, kde sme diskutovali o témach ako problémy pri cezhraničných nákupoch, nekalé obchodné praktiky, vrátane skrytej reklamy a falošných recenzií.

S cieľom uľahčiť učiteľom zaradenie spotrebiteľských tém do vyučovania sme pripravili vzdelávací balíček s videami, kvízmi a prezentáciami, ktorý je zdarma dostupný na našej webovej stránke a pre pedagógov zo stredných škôl BA a TT kraja sme v decembri zrealizovali aj ukážkovú hodinu.

Ilustračný obrázok zo seminárov pre študentov stredných škôl      Ilustračný obrázok zo semináru pre pedagógov stredných škôl

Nezabudli sme ani na seniorov. V roku 2024 sme pokračovali v poskytovaní informačných brožúr pre tisíce seniorov na celom Slovensku a po prvýkrát sme sa zapojili do vianočnej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.

V denných centrách Klubu dôchodcov v Devínskej Novej Vsi, Vrakuni a DK Ružinov sme na seminároch prostredníctvom praktických príkladov a konkrétnych situácií informovali seniorov o rizikách online nakupovania a zásadách pre bezpečný výber tovaru na základe reklám v tlači či v kamenných obchodoch.

    

Podujatia

S cieľom posilniť spoluprácu rôznych subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľa, vrátane spotrebiteľských združení, subjektov alternatívneho riešenia sporov a dozorných orgánov, sme usporiadali odborný workshopy v troch slovenských mestách.

Okrem toho sme aktívne participovali na rôznych podujatiach, vrátane osláv Dňa Európy v „Európskej dedinke“ pri kine Úsmev v Košiciach a v Starej tržnici v Bratislave.

Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sme sa zúčastnili  podujatia „Mladý tvorca“ a výstavy „Agrokomplex“, kde sme pripravili informačný stánok pre širokú verejnosť. Účastníci sa v našom stánku mohli informovať o svojich právach, či overiť si svoje spotrebiteľské vedomosti v odbornom kvíze.

Deň Európy v Starej tržnici v Bratislave      Z podujatia Mladý tvorca v Nitre

Účasť na podujatiach siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net

V roku 2023 sme aktívne participovali na viacerých podujatiach v rámci siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net. Zúčastnili sme sa podujatia „Dni spolupráce siete ECC-Net“ vo švédskom Karlstade, ktoré bolo venované zlepšovaniu vzájomnej spolupráce a výmene skúseností v riešení spotrebiteľských sporov.

ECC-Net Cooperation Day

V Ljubljane sme sa stretli s kolegami z partnerských centier ECC-Net z Estónska, Bulharska, Litvy a Slovinska, kde sme zdieľali skúsenosti v riešení konkrétnych spoločných spotrebiteľských prípadov. Zúčastnili sme sa aj komunikačného workshopu siete ECC-Net, kde sme získali nové zručnosti pre efektívnu komunikáciu so zainteresovanými stranami v rámci ochrany spotrebiteľa, ako aj s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Štúdijná návšteva v Ljubljane

Aj v roku 2024 sme tu pre vás a aj naďalej budeme aktívne šíriť povedomie o spotrebiteľských právach. Nezabudnite sledovať náš profil na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, aby vám neunikli žiadne informácie.